Skip to main content

QURAAN MRANAO TRANSLATION Favorites

QURAAN MRANAO TRANSLATION Favorites

1
RESULTS
rss


Media Type
1
audio
Year
1
(No Date)
Topics & Subjects
1
FILIPINO
1
FILIPINO MARANAO
1
MARANAO QURAAN
1
MRANAO
1
PHILIPPINES
1
QUR'AN MARANAO
More right-solid
Collection
Creator
1
qur'an mranao translation
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Favorited
Creator
Community Audio
by QUR'AN MRANAO TRANSLATION
audio
eye 63,130
favorite 2
comment 0
So Qurâan al Karim ago so kiyapema ana iron sa Basa a Iranon sa Pilimpinas i Sheik AbdulAziz GuroAlim Saromantang (Rahimahollah) For comments & suggestion you can send your email at: mhadznoor@gmail.com (Balasangkano ron Allah sa Donya na aya mala na sa Alongan a Maori)
Topics: QURAAN MARANAO, MARANAO QURAAN, FILIPINO MARANAO, QUR'AN MRANAO, QUR'AN MARANAO, PHILIPPINES,...